Účetní reforma účetnictví územních samosprávných celků a její dopad na účetnictví obce Temelín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní reforma účetnictví územních samosprávných celků a její dopad na účetnictví obce Temelín
Autor práce:
Bartušková, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Takáčová, Hana
Osoba oponující práci:
Nováková, Štěpánka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with accounting reform of accounting of the local government which came into force in 2010. I discuss the characteristics of the territorial self-governing units and the reasons for the accounting reform in the introduction. The main aim of this thesis is to assess the impact of newly adopted accounting methods on the accounting of the municipality Temelin, especially as the fair value, allowance for doubtful receivables, accruals and depreciation. The example demonstrates the influence of these methods on profit and budgetary outcome in the conclusion.
Klíčová slova:
budgetary outcome ; Municipality; profit; accrual-base accounting; accounting reform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2012
Datum podání práce:
13. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39909_xbarl47.pdf [797,42 kB]
Oponentura:
28784_stepnov.pdf [212,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
39909_takacova.pdf [169,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39909/podrobnosti