Přirozená míra nezaměstnanosti v ČR v období 1993-2012 a odhad jejího vývoje v budoucnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přirozená míra nezaměstnanosti v ČR v období 1993-2012 a odhad jejího vývoje v budoucnosti
Autor práce:
Vochozka, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Joch, Roman
Osoba oponující práci:
Šimíček, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to analyze the evolution of the natural rate of unemployment in the labor market of the Czech Republic in the period 1993-2012 and its possible future developments. The work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the labor market, unemployment and a general theory of the natural rate of unemployment. The practical part deals directly with unemployment rate in the two decades and its comparison with the natural rate of unemployment. In the last part of the thesis is outlined its possible development in the near future.
Klíčová slova:
Natural Rate of Unemployment; Employment Policy; Unemployment,; Labor Market; Phillips Curve

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 10. 2012
Datum podání práce:
17. 5. 2013
Datum obhajoby:
26.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39995_xvocj02.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
32364_xsimp39.pdf [390,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
39995_jocr01.pdf [276,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39995/podrobnosti