The nature of the current social security system of the United States and a comparison with the social security system of the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The nature of the current social security system of the United States and a comparison with the social security system of the Czech Republic
Autor práce:
Rejka, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Prachař, Ondřej
Osoba oponující práci:
Štěpánek, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main objective of this paper is an analysis of the US social security system. The American social security system is much less generous than European systems. The hypothesis that I test in this paper is that the level of redistribution in the US is low because people's demand for it is low. Economical models suggest three main groups of explanations - economical, behavioural and political. Economical explanations are the weakest of the three, often providing contradictory results. Discrimination, rooted in the vast racial heterogeneity of the US, along with the electoral system are the most convincible explanations. The secondary objective is a practical comparison of the US' social security system with the system established in the Czech Republic and a suggestion of the possible improvements. Both systems show high level of oppositeness and apart from the health care system, there is very little to be applied from one system in the other one.
Klíčová slova:
welfare; social security; The Czech Republic; The United States of America; redistribution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2013
Datum podání práce:
17. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42295_xrejm00.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
32278_step01.pdf [308,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
42295_xprao03.pdf [363,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42295/podrobnosti