Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Plánování pracovníků a plánování mzdových prostředků

Autor práce: Herold, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žid, Norbert
Osoba oponující práci: Marešová, Zdena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Plánování pracovníků a plánování mzdových prostředků
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá informačními systémy používanými při řízení lidských zdrojů a jejich strukturou. Dokumentuje nástroje používané při plánování pracovníků a mzdových nákladů ve velké výrobní společnosti. Hlavním přínosem bakalářské práce je navržení obecného modelu HRIS, který lze považovat za komplexní obecný model roku 2013 pro všechny HRIS systémy. A dále poukázání na to, že všechny na trhu dostupné HRIS jsou obecně parametrizovatelné, díky čemuž lze tyto systémy využívat v rozdílných společnostech (velké, malé, výrobní, atd.).
Klíčová slova: Plánování pracovníků a mzdových nákladů; Personální informační systém; Lidské zdroje; Parametrizovatelnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Plánování pracovníků a plánování mzdových prostředků
Překlad názvu: Planning staff and planning labor costs
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor's thesis deals with information systems used in human resources management and their structure. Documented tools used in the planning staff and labor costs in large manufacturing companies. The main contribution of this bachelor's thesis is to propose a general model HRIS, which can be considered as a comprehensive generic model for year 2013 and for all HRIS systems. And next contribution is show that all commercially available HRIS are generally configurable, making these systems can be used in different companies (large, small, manufacturing, etc.).
Klíčová slova: Human resources; Parameterization; Planning staff and labor costs; Human resources information system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 26.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce42706_xherr11.pdf [2,29 MB]
Oponentura31377_maresova.pdf [181,18 kB]
Hodnocení vedoucího42706_zid.pdf [180,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/42706/podrobnosti