Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pharmaceutical Industry - R&D Investment: Link to Profitability & Market Value

Autor práce: Vlasatý, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Hájek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pharmaceutical Industry - R&D Investment: Link to Profitability & Market Value
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to examine whether there is a positive relationship between pharmaceutical firms' investments in research and development (R&D) and their profitability as well as market value. This is achieved by employing the simple linear regression analysis, based on sample data gathered over five-year period per each of the fifteen selected leading research-based pharmaceutical companies. The results show that there is statistically significant but relatively weak linear association between level of R&D expenditures and firms' profitability and market value, if measured by Return on Sales, Return on Assets, or Price-to-Sales ratios. Nevertheless, no significant link was identified in case of level of R&D investments and Return on Equity, or Price-to-Book Value ratio. Thus, overall, based on the sample data analyzed, it can be concluded that there is a very limited potential for boosting research-based pharmaceutical firm's profitability as well as market value solely by increasing its R&D expenditures.
Klíčová slova: pharmaceutical industry; profitability; R&D; regression; market value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2012
Datum podání práce: 18. 5. 2013
Datum obhajoby: 07.02.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38649_xvlam20.pdf [2,58 MB]
Oponentura29102_xhajj24.pdf [426,96 kB]
Hodnocení vedoucího38649_neumaier.pdf [329,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38649/podrobnosti