Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka

Autor práce:
Slabý, Adam
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Andera, Michal
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro výstavbu samoobslužné auto myčky. Analýza a popis potřebných zdrojů, ověření životaschopnosti a kalkulace finanční výkonnosti projektu. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část - teoretická, popisuje strukturu, náležitosti a účel podnikatelského plánu. Zaměřuje se především na nástroje k analýzám zamýšleného projektu, trhů dodavatelů, odběratelů či konkurence. Věnuje se finančnímu plánování nebo dostupným možnostem financování. Druhá část práce - praktická, je tvořena konkrétním podnikatelským plánem sestaveným pro projekt výstavby samoobslužné auto myčky v lokalitě Karlovy Vary.
Klíčová slova:
analýza trhu; finanční plán; Karlovy Vary; samoobslužná auto myčka; Podnikatelský plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra podnikání

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka
Překlad názvu:
Business plan: self service car wash
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of this diploma thesis is to form a business plan for a self service car wash. It analyzes the necessary resources, tests the viability, and calculates the financial performance of the project. The thesis is divided into two main parts. The first part theoretical, mainly describes the structure, requirements and purpose of a business plan, especially tools for market analysis, financial planning or financing options available for the proposed project. The second part practical, is composed of an actual business plan drawn up for a self-service car wash in Karlovy Vary.
Klíčová slova:
market analysis; self serviceself-service car wash; Business plan; Carlsbad; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Entrepreneurship

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2016

Datum podání práce:
4. 4. 2017

Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57714_xslaa09.pdf [10,13 MB]

Oponentura:
51433_xmarj83.pdf [697,87 kB]

Hodnocení vedoucího:
57714_xandm16.pdf [38,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57714/podrobnosti