Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sociální sítě a starší generace uživatelů

Autor práce: Langerová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci: Pavlíček, Antonín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální sítě a starší generace uživatelů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá sociálními sítěmi a jejich využitím starší generací uživatelů. Cílem práce je seznámení se sociálními sítěmi, jejich riziky, a také analýza chování uživatelů těchto sítí. Teoretická část je věnována vymezení pojmu sociální síť. V práci jsou také popsány nejznámější sociální sítě současnosti, jejich historie a statistiky. Další kapitola je zaměřena na častá rizika sociálních sítí a prevenci. Poslední kapitola popisuje chování starších uživatelů jak v prostředí samotného Internetu, tak v prostředí sociálních sítí. V první kapitole praktické části je popsáno vyhodnocení průzkumu vztahu starších uživatelů k sociálním sítím. Ve druhé kapitole je pak srovnání s jinými průzkumy z minulých let, které se zabývaly podobným tématem.
Klíčová slova: sociální sítě; komunikace; průzkum; rizika; sdílení; starší uživatel; uživatel; Internet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální sítě a starší generace uživatelů
Překlad názvu: Social networks and older users
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: My bachelor thesis deals with social network and its use by older generations. The aim of this thesis is to acquaint readers with social networks, their risks, and to analyze the behavior of its users. The theoretical part of this thesis is devoted to the definiton of the term social network. The thesis also describes the most famous social networks presently used, their history and statistics. The next chapter focuses on common risks made and the prevention of these risks. The last chapter describes the behavior of older users with the Internet and social networks. The practical part of my thesis is based on a survey evaluation relating to the relationship of older users to social networks. The second chapter compares my survey with other surveys from recent years, which dealt with a similar theme.
Klíčová slova: social networks; risks; older user; Internet; survey; communication; user; sharing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61195_lana03.pdf [1,82 MB]
Oponentura51750_pavlant.pdf [179,09 kB]
Hodnocení vedoucího61195_sklenak.pdf [224,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61195/podrobnosti