Problematika plýtvání potravinami

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika plýtvání potravinami
Autor práce:
Vozábová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Hommerová, Dita
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of food waste from the global perspective. The aim of the thesis is to summarize this issue from available world sources and on the basis of its own experience from the practice in public catering facilities. The thesis defines areas of food waste within food chain, identifies the economic, social and environmental consequences resulting from careless food handling and describes organizations and companies dealing with the prevention of food wastage. There are recommendations for the prevention of food waste in households. The practical part of the thesis analyzes food waste in Czech households, measured for one week.
Klíčová slova:
food chain; consequences of food waste; food loss; food waste

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58058_voza00.pdf [8,29 MB]
Oponentura:
51358_Hommerová.pdf [60,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
58058_cimler.pdf [61,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58058/podrobnosti