Podnikatelský plán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán
Autor práce:
Juranová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fiala, Roman
Osoba oponující práci:
Kozáková, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to create a business plan for establishing a bistro. In the beginning the thesis deals with entrepreneurship in general, with business plan requirements, and then with the business plan itself, based on the study of expert literature. Part of the plan is an analysis of the internal and external environment, financial plan and marketing plan. The conclusion of the thesis is whether the establishment of the bistro is feasible, cost-effective and financially sustainable. The thesis should be a basis and support in the implementation of this business plan.
Klíčová slova:
business plan; business; starting a business; bistro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
02.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59181_xjurp17.pdf [2,93 MB]
Oponentura:
52608_qkozp05.pdf [38,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
59181_fiar00.pdf [206,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59181/podrobnosti