Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán

Autor práce: Juranová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Roman
Osoba oponující práci: Kozáková, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení bistra. Práce se nejdříve věnuje podnikání obecně, náležitostem podnikatelského plánu a poté samotnému zpracování podnikatelského plánu na základě studia odborné literatury. Součástí plánu je analýza vnitřního a vnějšího prostředí, finanční plán a marketingový plán. V závěru práce je vyhodnoceno, zda je založení bistra realizovatelné, rentabilní a finančně udržitelné. Práce má sloužit jako základ a opora při realizaci tohoto podnikatelského záměru.
Klíčová slova: podnikatelský plán; založení podniku; podnik; bistro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán
Překlad názvu: Business Plan
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to create a business plan for establishing a bistro. In the beginning the thesis deals with entrepreneurship in general, with business plan requirements, and then with the business plan itself, based on the study of expert literature. Part of the plan is an analysis of the internal and external environment, financial plan and marketing plan. The conclusion of the thesis is whether the establishment of the bistro is feasible, cost-effective and financially sustainable. The thesis should be a basis and support in the implementation of this business plan.
Klíčová slova: business plan; business; starting a business; bistro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 02.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59181_xjurp17.pdf [2,93 MB]
Oponentura52608_qkozp05.pdf [38,32 kB]
Hodnocení vedoucího59181_fiar00.pdf [206,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59181/podrobnosti