Employer branding jako nástroj personální činnosti ve firmě AIMTEC a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employer branding jako nástroj personální činnosti ve firmě AIMTEC a.s.
Autor práce:
Amlerová, Johana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Němečková, Iveta
Osoba oponující práci:
Vokálek, Roman
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá aktuálním trendem personálního marketingu zvaným Employer branding. V práci jsou identifikovány a vyhodnoceny nástroje pro interní a externí budování značky zaměstnavatele. Poznatky z teoretické části práce jsou následně aplikovány do praxe. Praktická část zahrnuje analýzu činností spojených s Employer brandingem ve firmě AIMTEC a. s. a dotazníkové šetření, na základě kterého je vyhodnocena úspěšnost budování značky zaměstnavatele v této firmě. Kromě toho je dotazník zaměřen na preference studentů při výběru zaměstnavatele, z čehož jsou pak vyvozeny nejlepší způsoby, kterými je vhodné značku budovat. Cílem práce je na základě výstupů z dotazníků zhodnotit strategii firmy AIMTEC, kterou v rámci Employer brandingu uplatňuje, a představit návrhy k posílení Employer brandu této společnosti.
Klíčová slova:
Employer branding; Budování značky zaměstnavatele; Personální marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 4. 2016
Datum podání práce:
31. 3. 2017
Datum obhajoby:
24.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57254_amlj00.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
52532_Vokálek.pdf [511,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
57254_nemeci.pdf [64,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57254/podrobnosti