Management logistických procesů zpracování komunálního odpadu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management logistických procesů zpracování komunálního odpadu
Autor práce:
Anděrová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Černá, Anna
Osoba oponující práci:
Váchová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to describe the logistic processes in the processing of municipal waste in the company Local Enterprise in Hluboká nad Vltavou. Describe the business and analyze its decision-making issues. Then analyze the current situation and propose changes to apply optimization methods through a special computer program. The conclusion of the thesis is a concrete proposal of route optimization to improve the current situation of the company, which will lead to a positive economic effect on logistics of waste processing.
Klíčová slova:
collecting of municipal waste; Optimization of waste collection routes; waste management; Traveling Salesman problem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
16.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58635_xandv08.pdf [2,22 MB]
Oponentura:
53186_xvacl18.pdf [153,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
58635_cerna.pdf [200,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58635/podrobnosti