Business Analysis of a Start-Up Company in the Czech Republic and Russian Federation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Analysis of a Start-Up Company in the Czech Republic and Russian Federation
Překlad názvu:
Podnikatelská Analýza Start-Up Společnosti v České Republice a Ruské Federace
Autor práce:
Fomicheva, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat trh služeb cestovního ruchu a analyzovat rozdíly při založení cestovní kanceláře v České Republice a Ruské Federace. První kapitola metodická část odhaluje politické, ekonomické, sociokulturní a technologické faktory podnikatelského prostředí v České Republice a Rusku; Popisuje trh služeb cestovního ruchu obecně. Druhá část praktická část zahrnuje dva podnikateské plány pro cestovní kanceláře. Ve třetí kapitole porovnávám dva podnikatelské plány, vyvodím z toho určité závěry a dávám určité doporučení.
Klíčová slova:
Podnikatelský plán; Trh služeb cestovního ruchu; Ruská federace; Cestovní agentura; Česká Republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2016
Datum podání práce:
25. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57985_fomv00.pdf [759,25 kB]
Oponentura:
51209_sterbovl.pdf [65,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
57985_halik.pdf [63,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57985/podrobnosti