Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The Fiat Brand - Issues and Opportunities of FCA Brand Portfolio Management

Autor práce: Marmo, Mattia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Bockstefel, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Fiat Brand - Issues and Opportunities of FCA Brand Portfolio Management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Značka a hodnota značky jsou pojmy, o kterých se diskutuje již desetiletí, a to obzvlášť v automobilovém průmyslu, aniž by bylo dosaženo jednotného názoru. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat tyto témata ve vztahu k značce Fiat, která je již od svého vzniku silným hráčem na Evropském trhu. Práce se zabývá změnami ve vnímání spotřebitelů, a také problémy a příležitostmi jimž tato značka čelí, za účelem posílení image značky a jejího postavení na světovém trhu. Ve svých čtyřech kapitolách tato práce nabízí široké pochopení značky Fiat, která je součástí portfolia automobilové skupiny FCA. První kapitola představuje teoretický rámec, který je základem pro další části práce, zatímco druhá kapitola se věnuje historii značky Fiat a struktuře portfolia značky po akvizici společnosti Chrysler. Třetí kapitola obsahuje strategii Fiatu a skupiny FCA přijatou na další léta, jejímž cílem je posílit účast na automobilovém trhu. Poslední kapitola se věnuje problémům a příležitostem, které tato italská značka má, jakožto hlavní hráč v rámci portfolia skupiny FCA.
Klíčová slova: portfolio značky; dědictví značky; automobilový průmysl; segmentace trhu; vyrobeno v Itálii; značka; Kapfererův hranol; vnímání zákazníků; image značky; hodnota značky; povědomí o značce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 01.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57669_marm17.pdf [1,99 MB]
Oponentura53401_Bockstefel.pdf [285,31 kB]
Hodnocení vedoucího57669_kralp.pdf [60,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57669/podrobnosti