Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise

Autor práce: Demuthová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Lukešová, Michaela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Enterprise. Cílem práce je představit společnost Enterprise Holdings spolu s jejími marketingovými a komunikačními strategiemi, dále prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech značky Enterprise Rent A Car a představit vlastní doporučení plynoucí z výsledků šetření. V teoretické části jsou vysvětleny základní marketingové pojmy jako například integrované marketingové komunikace, marketingový mix, komunikační mix, SWOT analýza a komunikační strategie, které jsou zásadní pro pochopení praktické části práce. V poslední kapitole teoretické části je vysvětlen marketingový výzkum včetně metod získávání informací. Praktická část je rozdělena do třech hlavních částí. Z nichž první představuje společnost Enterprise Holdings včetně všech jejích značek a jsou zde také provedeny dvě analýzy: konkurenční analýza a SWOT analýza. Druhá a největší část se zaměřuje na marketingové a komunikační strategie společnosti, kde jsou popisovány cíle celé společnosti včetně prostředků, které zajišťují jejich dosažení. V závěru praktické části je proveden vlastní průzkum, který zjišťuje povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech společnosti Enterprise Rent A Car. Součástí závěrečného vyhodnocení průzkumu je také vlastní doporučení autorky, jak posílit slabé stránky společnosti a rozšířit povědomí o společnosti hlavně na evropském trhu.
Klíčová slova: Analýza komunikačního mixu; marketingový mix; Enterprise; komunikační strategie; komunikační mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise
Překlad názvu: Analysis of promotional mix of Enterprise
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Masters Thesis deals with an analysis of promotion mix of the company Enterprise. The objective of this thesis is to introduce company Enterprise Holdings along with its marketing and communication strategies. Furthermore, it includes a survey that was conducted in order to discover respondents awareness of Enterprise Rent A Car marketing activities and additional products. The recommendations are introduced on the basis of the surveys results. Moreover, in the theoretical part there are explained the basic marketing terms, e.g., integrated marketing communication, marketing mix, SWOT analysis and communication strategies. These strategies are crucial for understanding the thesis practical part. The marketing research and the methods of information collection are explained in the last chapter of the thesis theoretical part. The practical part is divided into three main chapters. The company Enterprise Holdings is introduced in the first chapter including its brands. There were conducted two analyses in the first chapter: a competitive analysis and SWOT analysis. The second and also the most elaborated part is focused on the marketing and communication strategies of the company. Additionally, the objectives of the entire company are described there as well as the goal achievement. The conclusion does not include only the survey evaluation but also the authors recommendations. These recommendations target at companys weak points and try to increase awareness of the company among European citizens.
Klíčová slova: communication strategy; promotional mix; Enterprise; marketing mix; Analysis of the promotional mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59982_xdemd00.pdf [1,99 MB]
Oponentura52029_Lukešová.pdf [373,18 kB]
Hodnocení vedoucího59982_postler.pdf [67,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59982/podrobnosti