The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area

Autor práce: Verner, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci: Jedlinský, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis describes the reasons for the latest issues the European monetary Union has been facing and aims to provide possible solutions in form of correcting the Monetary Union so that crises of large scale are prevented in the future.
Klíčová slova: European Union; the ECB; Assymetric shocks; Budgetary Union; crisis; European Monetary Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 23.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58755_verm01.pdf [1,19 MB]
Oponentura52274_xjedj08.pdf [65,88 kB]
Hodnocení vedoucího58755_zamberp.pdf [63,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58755/podrobnosti