Rozvojová spolupráce v post-konfliktní rekonstrukci v Africe: Případy Rwandy a Burundi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvojová spolupráce v post-konfliktní rekonstrukci v Africe: Případy Rwandy a Burundi
Autor práce:
Bártová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with development cooperation in post-conflict reconstruction. The comparative case study analyzes the specific involvement of the international community in the post-war reconstruction of Rwanda and Burundi with emphasis on two main areas, political/constitutional, and socio-economic. Based on the findings of the analysis, possible measures are suggested to make development cooperation in post-conflict reconstruction more effective, especially in the case of Burundi. The results of the analysis show that the international community should in case of these two countries, among other things, mostly focus on securing political stability, supporting civil society, or building infrastructure, and thus help to achieve the goals of post-conflict reconstruction.
Klíčová slova:
Africa; Burundi; Economic Development; Development Aid; Rwanda; Post-conflict Reconstruction; Development Assistance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58588_xbarj98.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
49716_havlova.pdf [63,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
58588_xsejj05.pdf [65,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58588/podrobnosti