The UN and its role in international conflicts prevention and resolution: the case study of former Yugoslavia and Sierra Leone

Autor práce:
Schmidtová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Stejskalová, Kristýna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The UN and its role in international conflicts prevention and resolution: the case study of former Yugoslavia and Sierra Leone
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the Masters Thesis is to analyze the role of the United Nations in conflict prevention and resolution. The theoretical framework lists a set of tools that should be followed in order to achieve a success in UN peacekeeping operations. Based on the list of the tools the Masters Thesis continues with two case studies. The case study of Former Yugoslavia and its peacekeeping operation UNPROFOR is considered to be one of the biggest failures of the UN peacekeeping. In contrary, the case study of Sierra Leoneans peacekeeping operation UNAMSIL then represents a successful UN peacekeeping operation. The Masters Thesis is concluded by a comparative analysis of these two case studies which evaluates the development and the implementation of these tools in each of the case studies. The analysis brings the answer to the research question which asks why some UN peacekeeping operations are successful whereas others completely fail.
Klíčová slova:
International peace and security; peacekeeping; UNAMSIL; United Nations; UNPROFOR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2016

Datum podání práce:
28. 4. 2017

Datum obhajoby:
25.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57980_schv04.pdf [1,56 MB]

Oponentura:
51926_xstek21.pdf [66,32 kB]

Hodnocení vedoucího:
57980_drulakr.pdf [65,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57980/podrobnosti