Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Autor práce: Vildová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá užitím digitálních technologií v marketingu. Cílem práce je popsat a zhodnotit nástroje, které využívala společnost Sephora během své vánoční kampaně pro rok 2016. V první části se práce věnuje marketingu 21. století se zaměře-ním na digitální marketing a jeho trendy, vlastnosti, cíle a nástroje. Dále práce vymezuje sociálně sítě, webové stránky a mobilní marketing. Charakterizuje jejich jednotlivé komunikační prostředky, se kterými se následně pracuje v empirické části. V empirické části se práce zabývá popisem a analýzou digitálních nástrojů, které společnost využila během konkrétní kampaně. Na konci práce jsou uvedené výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů s navrženým souborem doporučení pro následující kampaně společnosti.
Klíčová slova: mobilní marketing ; webové stránky; digitální marketing; marketing; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu
Překlad názvu: Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this bachelor thesis I work with the use of digital technologies in marketing. The goal of the thesis is to describe and evaluate tools used in 2016 Christmas marketing campaign by the Sephora company. In the theoretic-methodical part I present 21st century marketing overview focused on digital marketing and its trends, attributes, goals and tools. Moreover, the thesis defines terms like social networks, websites and mobile marketing and characterize its communication instruments. In the application part, I focus on description and analysis of digital marketing tools used in mentioned campaign. Advantages and disadvantages of respective marketing tools and a set of recommendations for improvement are also part of this thesis.
Klíčová slova: social networks; mobile marketing; digital marketing; marketing; websites

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 06.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57792_xvilt01.pdf [1,18 MB]
Oponentura52139_xnovm132.pdf [394,75 kB]
Hodnocení vedoucího57792_qsimm05.pdf [44,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57792/podrobnosti