Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití projekčních systémů společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě

Autor práce: Nováček, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Osoba oponující práci: Brus, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití projekčních systémů společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití projekčních systému společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě. První kapitola je věnována postavení venkovní reklamy v rámci reklamy a marketingu obecně a dále historii, formátům a současným trendům ve venkovní (OOH) reklamě. Druhá kapitola je věnována videomappingu obecně a dále projekčním systémům společnosti LumiTRIX. Předmětem třetí kapitoly je vlastní výzkum. Možnosti využití projekčních systémů LumiTRIX jsou zde zkoumány pomocí individuálních hloubkových rozhovorů se zástupci českých firem, pohybujících se ve venkovní (OOH) reklamě. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že projekční systémy společnosti LumiTRIX použít ve venkovní reklamě lze. Z výzkumu navíc vyplývá, že projektor LumiTRIX Typhoon může efektivně sloužit jako náhrada technologie zvané "dynamický backlight".
Klíčová slova: videomapping; OOH reklama; video mapping; LumiTRIX; projekční mapping; venkovní reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití projekčních systémů společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě
Překlad názvu: Use of LumiTRIX projection systems in OOH advertising
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to explore the possibilities of using the LumiTRIX projection systems in outdoor (OOH) advertising. The first chapter is devoted to the position of outdoor advertising in advertising and marketing in general and to the history, formats and current trends of OOH advertising. The second chapter is dedicated to video mapping and LumiTRIX projection systems. The research can be found then in the third chapter. The possibilities of using LumiTRIX projection systems are explored here by means of individual in-depth interviews with representatives of Czech OOH advertising companies. The research proves that LumiTRIX projection systems can be very well used in outdoor advertising. The research also shows that the LumiTRIX Typhoon projector can be effectively used as a replacement for a "dynamic backlight" technology.
Klíčová slova: OOH advertising; LumiTRIX; projection mapping; video mapping; videomapping

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 02.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56427_xnovj147.pdf [5,55 MB]
Oponentura51649_Brus.pdf [62,56 kB]
Hodnocení vedoucího56427_chylik.pdf [62,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56427/podrobnosti