Vybrané trendy v retailu ČR

Autor práce: Kolmačková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Osoba oponující práci: Průša, Přemysl

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vybrané trendy v retailu ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá šesti významnými trendy, které mají značný vliv na potravinářské řetězce působící na českém trhu. Jedná se o (1) trend ve struktuře prodejních formátů, (2) trend investic do remodelingu prodejen, (3) trend v nabídce potravin vyznačující se podporou českých regionálních produktů, (4) trend v začleňováním skupiny speciálních potravin, (5) trend využívání moderní technologie při nakupování a (5) integrace e-shopů a kamenných prodejen. Práce zkoumá trendy v souvislosti se spotřebním chováním prostřednictvím dotazníkového šetření. Praktickým přínosem diplomové práce je doplnění stávajících výzkumů o dodatečné poznatky a případné doporučení, na kterou trendovou oblast by se měly maloobchodní řetězce více orientovat.
Klíčová slova: trendy; omnichannel; potraviny online; inovační technologie; rychloobrátkové zboží; retailové řetězce; maloobchod; vývojové tendence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vybrané trendy v retailu ČR
Překlad názvu: Retail trends in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with six retail trends that influence significantly food retail chains located in the Czech market. It includes (1) trend in structure of stores in terms of sales area surface, (2) trend in investment in store remodeling, (3) trend in grocery offer supporting Czech regional products, (4) trend in offering healthy grocery, (5) trend in innovation technologies in stores and (5) integration of e-shops and stores. The diploma thesis analyses these trends relating to consumer behaviour via questionnaire survey. Practical contribution of the thesis is to complement existing researches with additional knowledge and possible recommendations that can be used from retailers side.
Klíčová slova: omnichannel strategy; evolutionary tendencies in retail; trends; food retail chains; online grocery; innovation technologies; FMCG; retailing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 31.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53533_xkolz13.pdf [2,70 MB]
Veřejná příloha15251_xkolz13.docx [36,31 kB]
Oponentura52130_prusa.pdf [65,13 kB]
Hodnocení vedoucího53533_cimler.pdf [63,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53533/podrobnosti