Využití MOOC pro vzdělávání zaměstnanců

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití MOOC pro vzdělávání zaměstnanců
Autor práce:
Rolf, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Topolová, Ivana
Osoba oponující práci:
Kubálková, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The final thesis MOOC in corporate training analyzes the possibilities which companies have when they wish to implement MOOC in their corporate training. Author has analysed training strategies of four selected companies and suggested action steps for them to take to leverage current possibilities.
Klíčová slova:
Corporate training; MOOC; training

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
26.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51193_xroll00.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
52167_kubalm.pdf [64,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
51193_topolova.pdf [63,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51193/podrobnosti