Optimalizace výroby s využitím pokročilých metod pro podporu rozhodování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace výroby s využitím pokročilých metod pro podporu rozhodování
Autor práce:
Bártová, Blanka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bína, Vladislav
Osoba oponující práci:
Zelená, Veronika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se bude zabývat problematikou procesního řízení ve výrobní společnosti s využi-tím pokročilých metod pro podporu manažerského rozhodování. Konkrétně zde bude řešena optimalizace výroby za pomoci metody genetických algoritmů a lineárního pro-gramování. Cílem práce je vytvořit suboptimální řešení rozvržení výrobního plánu tak, aby došlo k minimalizaci celkového času pro zhotovení všech zadaných zakázek. Řeši-telka zde bude navržený algoritmus aplikovat ve výrobní společnosti XY.
Klíčová slova:
optimalizace výroby; genetické algoritmy; lineární programování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 5. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2017
Datum obhajoby:
26.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52859_xbarb12.pdf [2,25 MB]
Oponentura:
52056_zelv02.pdf [64,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
52859_bina.pdf [393,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52859/podrobnosti