Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace

Autor práce: Bessenyey, Viktorija
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Osoba oponující práci: Seko, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se věnuje firemní marketingové komunikaci, prostředkům, které využívá k zasažení svých cílových skupin. V teoretické části jsou zkoumány nejdůležitější aspekty firemní komunikace, zejména pak komunikace firmy skrze jednotný vizuální firemní styl. V praktické části se pak tyto poznatky aplikují na konkrétní firmu, kde je popsán její současný styl vizuální komunikace a následně navržen její redesign a zpracován v grafickém programu.
Klíčová slova: Vizuální styl; Komunikace; Marketing; Logo; Firemní identita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace
Překlad názvu: Marketing comunication of a company: A proposal of a company design
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work focuses on corporate marketing communication means which are used to reach its target groups. In the theoretical part, important aspects of corporate communications are examined, especially the communication of the company through a unified corporate visual identity. In the practical part these findings are applied to a particular company, it describes its current model of communication and subsequently a redesign of its visual communications is proposed and processed in graphic program.
Klíčová slova: Corporate Identity; Visual identity; Communication; Marketing; Logo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 21.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55531_xbesv00.pdf [2,83 MB]
Oponentura46944_xsekm04.pdf [276,51 kB]
Hodnocení vedoucího55531_horny.pdf [275,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55531/podrobnosti