Analýza využívanosti modelu Schema.org

Autor práce: Káva, Ján
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Osoba oponující práci: Mynarz, Jindřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza využívanosti modelu Schema.org
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá využívaním sémantického modelu schema.org. Teoretická časť pojednáva o štruktúre sémantického webu a o využití modelu schema.org spolu s dátovými formátmi Microdata, RDFa a JSON-LD. V praktickej časti je na základe dát extraktovaných z webového crawlu z novembra 2017 analyzovaná miera využitia modelu schema.org v porovnaní s inými sémantickymi modelmi ako aj využívanosť samotných schema.org typov a rozšírení v rámci dátových formátov Microdata, RDFa a JSON-LD.
Klíčová slova: sémantický model; schema.org; web data commons; RDFa; Microdata; JSON-LD

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza využívanosti modelu Schema.org
Překlad názvu: Analysis of schema.org utilization
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on utilization of semantic model schema.org on the web. The theoretical part is describing structure of semantic web and implementation of schema.org within the data formats Microdata, RDFa and JSON-LD. Practical part provides analysis of utilization of schema.org in comparison to other semantic models as well as usage of schema.org’s types and extensions within data formats Microdata, RDFa and JSON-LD, based on data extracted from a web crawl from November 2017.
Klíčová slova: JSON-LD; Microdata; web data commons; schema.org; semantic model; RDFa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2017
Datum podání práce: 2. 5. 2018
Datum obhajoby: 20.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60669_xkavj12.pdf [1,64 MB]
Oponentura52030_mynj00.pdf [49,15 kB]
Hodnocení vedoucího60669_svatek.pdf [198,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60669/podrobnosti