Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Real time bidding jako nový způsob nákupu plošné reklamy

Autor práce: Götthans, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Ručinský, Rastislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Real time bidding jako nový způsob nákupu plošné reklamy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce představuje RTB jako nový způsob nákupu plošné reklamy. Teoretická část vymezuje trh displejové reklamy, srovnává jednotlivé způsoby nákupu reklamy a hlouběji představuje fungování jednotlivých subjektů v rámci RTB ekosystému. V aplikační části je metodou hloubkových rozhovorů, analýzou primárních dat od DSP platformy Adform a obsahovou analýzou charakterizován a srovnán český trh s vybranými trhy střední a východní Evropy. Prostřednictvím expertních rozhovorů je současně nastíněn budoucí vývoj RTB na českém trhu. Na základě srovnání a analýzy výsledků retargetingových kampaní u vybraného subjektu jsou identifikovány nedostatky současného řešení a navrhnuta s pomocí expertů vhodná úprava retargetingové strategie.
Klíčová slova: Supply Side Platform; Real time bidding; Displejová reklama; Demand Side Platform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Real time bidding jako nový způsob nákupu plošné reklamy
Překlad názvu: Real time bidding as a new way of buying media
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis presents RTB as a new way of buying media. The theoretical part defines the display advertising market, compares different ways of buying media and deeper describes functions of individual entities within the RTB ecosystem. In the application part are used methods such as the deep interviewing, the primary data analysis from the Adform DSP platform and the content analysis, to characterize the Czech market which is also compared with selected markets of Central and Eastern Europe. A future development of RTB on the Czech market is outlined by means of expert interviews. Shortcomings of the current solution are identified based on comparison and analysis of results of retargeting campaigns for the selected subject. Furthermore, an appropriate modification of a retargeting strategy is proposed with support of experts.
Klíčová slova: Supply Side Platform; Real time bidding; Display advertising; Demand Side Platform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 12.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43317_xgoto00.pdf [1,53 MB]
Oponentura53605_Ručinský.pdf [315,82 kB]
Hodnocení vedoucího43317_stritesv.pdf [337,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43317/podrobnosti