Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní
Překlad názvu:
Comparison of taxation in roadway and railway transportation in Czech republic in years 2005 to 2016 pointing at fiscal and regulatory function of transportation taxes
Autor práce:
Firichová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Chmelová, Pavla
Osoba oponující práci:
Hájek, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis specializes in roadway and railway transportation and defines problems connected with different taxation in both sectors. Thesis helps to organize the data in transportation, which is dispensable in economy and fast developing. Thesis provides the base for making an analysis of taxation tools nad functions which they should fulfil. Attention is pointing at fiscal and regulatory function. Analytical part defines fundamental institutions in transportation and relevant strategic documents. In time from 2005 to 2016 an analysis of Czech republic is done, thesis focuses on development of transportation tax rates, development of tax income and statistical data about changes of structure in personal and freight transport. The goal is to use the analysed data for final evaluation and put them in context of the goal of Transport policy 2014-2020. Bachelor thesis is able to say that national and supranational interest may differ and so that the regulatory tendency does not always corespond with fiscal essence of taxes. The goal of Transport policy is not fulfilled yet, but the development can be considered as positive. Nevertheless the railways are not stimulated enough the roadways are not sufficiently regulated.
Klíčová slova:
Fee; Regulatory function; Fiscal function; Roadway; Railway; Tax; Transportation; Transport Policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
13.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61222_firb00.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
52779_xhajj901.pdf [344,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
61222_xchmp12.pdf [1,58 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61222/podrobnosti