Komparativní analýza využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a Rakouské republice na základě dat z let 2004--2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparativní analýza využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a Rakouské republice na základě dat z let 2004--2015
Autor práce:
Mazurová, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci:
Maule, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with the comparison of use of renewable energy sources in the Czech Republic and in the Republic of Austria in the period of 2004 - 2015. The thesis analyzes the particular renewable sources from the efficiency point of view, as well as from the point of view of their share on total gross energy consumption. The issue of renewable sources is considered to be a very insistent topic politically, economically and environmentally. Both countries are governed by the European Union legislation, which has been very intensively focusing on the energy policy, and which determines a large scale of obligations for all the EU member states. The theoretical part is dedicated to the specifications of renewable sources and their development in both the countries since 2004. The first part describes the legislative development of renewable sources in the both countries and from the perspective of the European Union. The next part compares the retail and wholesale electricity prices in both the countries. In the end of the theoretical part I am describing the coherence between renewable sources, sustainable development and the environmental theory. The practical part contains an analysis of the total current use of particular renewable sources in the Czech Republic and in Austria. It provides the analysis of the future development of renewable sources and describes the both countries visions that aim to increase the share of renewable sources of the total energy consumption. The outcome of this Bachelors thesis is a comparative analysis of renewable sources, which, based on the mentioned data, demonstrates an objective comparison of both the power industries in this area. Using the data comparison methodology, it becomes obvious that the share renewable sources of the total gross electricity consumption achieves 70 percent in Austria, while only 14 percent in the Czech Republic. This Bachelors thesis provides an analysis of the current status of renewable sources in both the national power industries, as well as the economic insight on the green energy in neighbouring countries.
Klíčová slova:
Sustainable development; Renewable energy sources; Energy consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2016
Datum podání práce:
12. 12. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59250_xmazj19.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
52679_maup00.pdf [101,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
59250_xstiv03.pdf [1,26 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59250/podrobnosti