Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Model ekonomického dopadu hypotetického zavedení garantovaného příjmu v České republice na základě dat z roku 2015.

Autor práce: Busta, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Kovanda, Lukáš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Busta, David
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra hospodářské a sociální politiky [cs]
Department of Economic and Social Policy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Model ekonomického dopadu hypotetického zavedení garantovaného příjmu v České republice na základě dat z roku 2015. [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Model of Economic Impact of the Hypothetical Implementation of Guaranteed Income in the Czech Republic on the basis of data from 2015 [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Základní příjem; Sociální systém; Záporná daň [cs]
Social system; Negative income tax; Basic income [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Práce se zabývá komparací modelů sociálních systémů založených na základním příjmu a záporné dani se současným systémem. Prvním modelem je současný systém. Dva modely vycházejí z koncepce základního příjmu. Jeden je financován prostřednictvím daně z přidané hodnoty, druhý pak z daně z příjmu fyzických osob. Poslední model pracuje se zápornou daní. Modely jsou poplatné prvotní myšlence, kdy základní příjem respektive záporná daň mají zcela nahradit sociální příjmy obyvatel. Výstupem je porovnání na základě absolutních rozdílů, daňového zatížení i změn příjmové nerovnosti ve společnosti, které modeluje Lorenzova křivka či Giniho koeficent. Výsledky ukazují, že zavedení nových systémů by bylo poměrně nákladné a nejvíce by profitovaly nejnižší příjmové skupiny. [cs]
The bachelor´s thesis compares models of social systems based on basic income and negative income tax with the current system. The first model represents the current system. Two models are based on the concept of basic income. One of them is funded through value-added tax, the other is funded through income tax. The last model is based on negative income tax. All models replace all the social incomes with basic income or negative income tax. The comparison is based on absolute differences, tax burdens and changes in income inequality, which is measured by Lorenz's curve and Gini's coefficient. The results indicate that the introduction of new systems would be relatively costly. The lowest income groups would benefit most. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Vostrovská, Zdenka
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Kovanda, Lukáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:06.03.2017
Datum poslední editace záznamu:23.06.2017 10:48:11
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 22.06.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59146_xbusd04.pdf [ 1,46 MB ]
Oponentura52943_kovl01.pdf [ 574,69 kB ]
Hodnocení vedoucího59146_vosz01.pdf [ 404,48 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59146/podrobnosti