Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Investor as Homo Oeconomicus or Human; What Deviates Financial Market Decisions from Rationality?

Autor práce: Vacha, Robert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Osoba oponující práci: Prokop, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Investor as Homo Oeconomicus or Human; What Deviates Financial Market Decisions from Rationality?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis deals with the differences among phenomena of Homo Oeconomicus and Human and their presence in the financial markets. Furthermore, it aims at revealing differences of behavior in alignment with the phenomena among groups of people involved and not involved in the financial markets. To do so we use an experiment with its assessment based on the Anchoring Index. For the purpose of the research of behavior in alignment with the Prospect theory, the thesis defines new index of assessment of human behavior the Human Index upon which it draws conclusions about the two groups. The results show no significant difference in propensity to bias and marginal difference in behavior in alignment with the prospect theory where the group involved in the financial markets reveals less Human behavior. Altogether, the findings are no remarkable difference in behavior among the two groups, i.e. both the group of people involved in the financial markets as well as those not involved are Human at very similar levels.
Klíčová slova: Decision under risk; Behavioral Economics; Expectations; Perception Bias; Financial Markets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 08.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59868_xvacr13.pdf [1,35 MB]
Oponentura53048_proj04.pdf [369,22 kB]
Hodnocení vedoucího59868_chyh01.pdf [164,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59868/podrobnosti