Změny v poskytování hypotečních úvěrů a jejich dopad na finanční stabilitu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Změny v poskytování hypotečních úvěrů a jejich dopad na finanční stabilitu
Autor práce:
Fiala, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cibulka, Jakub
Osoba oponující práci:
Rajl, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with mortgage loans and risks of these instruments for financial stability. In the first part are defined mortgage loans and there is showed current situation on mortgage market. The second part explains systemic risk and financial stability. There is also analysed present Czech national bank´s policy in mortgage loans sphere and a new law. The last part contains research of factors which affect providing mortgages and estimation of final impact on financial stability. The conclusion summarizes obtained knowledge and tries to predict future state on mortgage market and real estate market.
Klíčová slova:
financial stability; new law; LTV, DTI, DSTI; systemic risk; mortgage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2016
Datum podání práce:
30. 6. 2017
Datum obhajoby:
14.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59648_fial01.pdf [1,85 MB]
Veřejná příloha:
15470_fial01.rar [350,70 kB]
Oponentura:
53791_rajj02.pdf [73,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
59648_xcibj00.pdf [691,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59648/podrobnosti