Ocenenie Tatra banky, a.s.

Autor práce:
Baroniak, Jozef
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hrdý, Milan
Osoba oponující práci:
Kuchyňa, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenenie Tatra banky, a.s.
Typ práce:
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Cieľom práce je ocenenie spoločnosti Tatra banka a.s. Prvá, teoretická časť je zameraná na špecifiká a metódy oceňovania komerčných bánk. Druhá, praktická časť je venovaná samotnému oceneniu. Praktická časť je rozdelená na finančnú a strategickú analýzu, zostavenie finančného plánu a ocenenie vybranými metódami.
Klíčová slova:
finančná analýza ; Tatra banka a.s. ; metóda cenového obligačného modelu ; komerčné banky; oceňovanie ; finačný plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Corporate Finance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenenie Tatra banky, a.s.
Překlad názvu:
Valuation of Tatra banka, a.s.
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The aim of this thesis is to calculate the market value of the Tatra banka, a.s. The first part is aimed at the specific features and methods of valuation of the banks. The second part is focused on the valuation itself and consists of the financial and strategic analysis, financial plan building and the valuation by appropriate methods.
Klíčová slova:
valuation; Tatra banka a.s. ; financial analysis; financial plan; bonds pricing model; commercial banks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Corporate Finance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 1. 2017

Datum podání práce:
31. 5. 2017

Datum obhajoby:
01.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57635_xbarj92.pdf [3,16 MB]

Oponentura:
53575_xkucp23.pdf [234,56 kB]

Hodnocení vedoucího:
57635_hrdy.pdf [532,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57635/podrobnosti