Rozpočty obcí v ČR – ekonometrická analýza s využitím panelových dát

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozpočty obcí v ČR – ekonometrická analýza s využitím panelových dát
Autor práce:
Zvariková, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Dlouhá, Zuzana
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Predmetom práce je analýza panelu dát 198 obcí v Českej republike za obdobie 2003-2015. Cieľom je určiť faktory, ktoré spôsobujú odchýlky pri rozpočtovaní daňových príjmov na miestnej úrovni, a to modelovaním statických panelových dát s fixnými a náhodnými efektmi. Obce v Českej republike majú tendenciu podhodnocovať odhady celkových aj daňových príjmov. Za sledované obdobie boli skutočné daňové príjmy približne o 7 % nižšie než rozpočtované. Takéto konanie môže viesť k menšej transparentnosti v rozpočtovom procese. Výsledky naznačujú, že štruktúra daňových príjmov ovplyvňuje chybu predikcie. Analýza ďalej ukazuje aj vplyv volebného cyklu a makroekonomických premenných na rozpočtové odchýlky.
Klíčová slova:
miestna samospráva; chyba predikcie rozpočtu; statické modely panelových dát

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozpočty obcí v ČR – ekonometrická analýza s využitím panelových dát
Překlad názvu:
Municipal budgets in Czech Republic – econometric panel data analysis
Autor práce:
Zvariková, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Dlouhá, Zuzana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This paper analyses a panel data of 198 Czech municipalities for the period 2003-2015. The aim is to define determinants of municipalities' tax revenue budgeting errors using static panel data models with fixed and random effect. Czech municipalities have a tendency to underestimate both total and tax revenues. On average, budgeted tax revenues are about 7 % lower than collected revenues during the period under examination. Such action could entail less transparency in budgeting process. Results indicate that structure of tax revenues also plays a role in explaining forecast errors. Further, the analysis shows the impact of electoral cycle and macroeconomic variables on budget deviations.
Klíčová slova:
budget forecast errors; static panel data models; local government

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56761_xzvaa00.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
52042_figlova.pdf [185,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
56761_formanek.pdf [157,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56761/podrobnosti