Alternative measures of GDP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Alternative measures of GDP
Autor práce:
Alizada, Tamerlan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chytilová, Helena
Osoba oponující práci:
Slaný, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The findings of the research reveal that GDP has a number of important flaws and shortcomings, and thus fails to serve effectively for the purpose of measuring the economic growth of countries and welfare of their population as of today. Based on the evaluation of the advantages and drawbacks of macroeconomic measures alternative to GDP such as the United Nations Human Development Index, the Social Progress Index, the Environmental Performance Index, the Happy Planet Index, the Legatum Prosperity Index, the OECD Better Life Index, the World Happiness Index, etc., the author comes to a conclusion that despite the growing use of alternative measures, as of today, they are not able to replace GDP, but might complement it quite effectively.
Klíčová slova:
economic growth; alternative measures; GDP; digital technology; social welfare

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2017
Datum podání práce:
10. 5. 2017
Datum obhajoby:
11.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61375_qtama00.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
53054_slam03.pdf [61,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
61375_chyh01.pdf [162,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61375/podrobnosti