Kulturní aktivity občanů libanonské národnosti žijících v ČR a jejich integrace

Autor práce: El Hamoui, Myrna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Osoba oponující práci: Matějková, Iva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kulturní aktivity občanů libanonské národnosti žijících v ČR a jejich integrace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje vymezení problematiky integrace cizinců, kde má za cíl odpovědět na otázku, zda má stát systematický způsob pro podporu kulturních aktivit cizinců a zda podpora je integrace cizinců v této formě prioritou. BP představuje kulturu a kulturní aktivity libanonských občanů, prostřednictvím prezentace činností několika vybraných neziskových organizací. Poté se BP soustředí na konkrétní NNO vedenou Libanonci, Libanonský klub v ČR. V této části posuzuje význam činnosti organizace a zda těmito činnostmi organizace splňuje svůj účel pro vytváření pomyslného mostu mezi Libanonci a většinovou společností, napomáhající tak k úspěšné integraci libanonské komunity. Zde si BP klade za cíl popsat a zhodnotit fungování Libanonského klubu z organizační stránky, pojmenovat nedostatky a formulovat doporučení pro zlepšení postavení klubu v českém prostředí.
Klíčová slova: Libanon; prezentace kultury; libanonská kultura; arabská kultura; integrace; Libanonci; cizinec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kulturní aktivity občanů libanonské národnosti žijících v ČR a jejich integrace
Překlad názvu: Cultural activities of the Lebanese minority in the Czech Republic and its integration
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The focus of this paper is set on the issue of integration through the possibility of the state financing the cultural activities of these third world nationals and answers the question, whether this form of integration is prioritised by the state. The aim of this thesis is to present and analyse the social and cultural activities of Lebanese citizens permanently residing in Czech Republic. and henceforth examines the representation of Lebanese culture and history through the endeavours of associated non-profit clubs and societies. In the next section, the thesis concentrates on an organisation led by Lebanese citizens, the Lebanese Club of Czech Republic. In this segment, the paper scrutinizes and evaluates the association's significance and its general efficacy in the bridging of differences between the two cultures, a prerequisite for successful integration of minorities. The concluding section assembles the acquired information and formulates possible advancements for the future functioning of the society itself, as well as potential sources for the financing of its projects.
Klíčová slova: Arab culture; integration; presentation of culture; Lebanese culture; foreigners; Lebanese people; Lebanon

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 12. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60124_elhm00.pdf [1,89 MB]
Veřejná příloha15493_elhm00.pdf [337,22 kB]
Veřejná příloha15494_elhm00.pdf [189,68 kB]
Oponentura53714_Matějková.pdf [485,34 kB]
Hodnocení vedoucího60124_malz00.pdf [488,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60124/podrobnosti