Testimonial a influencer marketing

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Testimonial a influencer marketing
Autor práce:
Kúdelková, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je testimoniálny a influencer marketing. Cieľom tejto práce je zistiť, či influencer(testimoniál) zvyšuje pravdepodobnosť kúpy produktu zdravej výživy u slovenských žien vo vekovej kategórii 20-40 rokov, a tiež či Peter Sagana ako testimoniál zvyšuje dôveryhodnosť značky. Teoretická časť sa zaoberá všeobecnou komunikáciou a predstavením testimoniálneho a influencer marketingu, ich kategóriami a príkladmi. V praktickej časti téma práce je zasadená do prostredia zdravej výživy. Obsahuje príklad marketingovej komunikácie firmy, ktorá využíva tento druh marketingu. Taktiež je vykonaný vlastný kvalitatívny a kvantitatívny výskum.
Klíčová slova:
marketingová komunikácia; vplyvný spotrebiteľ; testimonial; sociálne médiá; reklama; influencer marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59320_xkuda05.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
53193_vavra.pdf [431,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
59320_zamazal.pdf [324,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59320/podrobnosti