Standardy IFRS 15 a 16 a jejich dopad na finanční výkonnost podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Standardy IFRS 15 a 16 a jejich dopad na finanční výkonnost podniku
Autor práce:
Hrušková, Karolína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štamfestová, Petra
Osoba oponující práci:
Špička, Jindřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on new accounting standards IFRS 15 and IFRS 16. The aim is to examine how their implementation can affect financial performance of a company. Financial indicators reflecting these impacts are chosen based on identification of key methodical changes. The problem is described on the example of O2 Czech Republic a. s. By performing an impact analysis based on 2016 figures and currently available product and service offering, possible differences between company's results of 2016 and hypothetical results of the same year when using IFRS 15 and IFRS 16 are quantified. Finally, impacts on company's financial performance are interpreted in the context of chosen financial indicators.
Klíčová slova:
IFRS 15; Revenues; IFRS 16; Leases; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 8. 2016
Datum podání práce:
1. 2. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58287_xhruk13.pdf [2,21 MB]
Oponentura:
53397_d003174.pdf [501,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
58287_xstap29.pdf [326,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58287/podrobnosti