Mezinárodní srovnání ukazatelů z EU-SILC

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní srovnání ukazatelů z EU-SILC
Autor práce:
Trezzi, Bohdana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mazouch, Petr
Osoba oponující práci:
Zelený, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on comparison of selected indicators within EU-SILC and project Europe 2020. Data for analysis were used from databases of Statistical Office of the European Union (Eurostat). Following selected indicators are analysed: employment rate, people at risk of poverty or social exclusion, life expectancy. Trend-cycle series are used for analysis of selected indicators and values predicted for the year 2020 which are then compared with project Europe 2020 goals for countries the Czech Republic and Germany and in this way setting of these goals validated.
Klíčová slova:
EU-SILC; employment rate; Europa 2020; Time-series methods; life expectancy; people at risk of poverty or social exclusion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2013
Datum podání práce:
31. 1. 2015
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43783_xmasb00.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
53499_zelenym.pdf [183,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
43783_mazouchp.pdf [133,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43783/podrobnosti