The development of house prices in London

Autor práce:
Svoboda, David
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cibulka, Jakub
Osoba oponující práci:
Galuška, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The development of house prices in London
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is to analyze London residential housing market in the period of time from 1995 to 2016. In the first part of the thesis the emphasis is put on the definition of theories related to the topic. It includes the reasons why house prices are worth measuring. Another point of the theory are the economic fundaments which influence the house prices. The main topic and result of this bachelor thesis is a deep analysis of the development of house prices in London. Based on the analysis, in the conclusion, it is enabled to evaluate the stability of the market. It is particularly the problematics of high house prices and affordabulity, which is solved in this document. These topics have become increasingly popular in London, recently. The work concentrates data from many fields, which affect developments housing markets, in one document. Thanks to it, the work provides comprehensibly processed data from statistical authorities such as HM Land Registry or Office for National Statistics including useful comparisons of important fundamentals.
Klíčová slova:
property market; house prices; affordability; shortage of supply; London; England

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Banking and Insurance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2017

Datum podání práce:
1. 6. 2017

Datum obhajoby:
14.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61405_svod02.pdf [1,38 MB]

Oponentura:
53792_xgalj10.pdf [513,01 kB]

Hodnocení vedoucího:
61405_xcibj00.pdf [604,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61405/podrobnosti