Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vybraných pracovních míst, popis a specifikace pracovních míst v stavebním podniku

Autor práce: Šlapková, Katarína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci: Virčíková, Edita

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybraných pracovních míst, popis a specifikace pracovních míst v stavebním podniku
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom práce je poukázať na dôvody zavádzania procesného riadenia v podnikoch so zameraním na proces vytvárania pracovných miest v súvislosti s poskytovaním nových produktov a služieb a z toho vyplývajúcich zmien v organizačnej štruktúre. Práca je rozdelená do dvoch väčších celkov. Prvá časť obsahuje teoretické poznatky o tvorbe a analýze pracovných miest a o procesnom riadení. V druhej analytickej časti sú teoretické poznatky aplikované do konkrétneho podniku. Analytická časť zachytáva prechod podniku z funkčne riadeného na procesne riadený a s tým súvisiace zmeny v organizačnej štruktúre a názory zamestnancov.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybraných pracovních míst, popis a specifikace pracovních míst v stavebním podniku
Překlad názvu: Analysis of Selected Work Positions, Description and Specification of Positions Within a Construction Enterprise
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Cieľom práce je poukázať na dôvody zavádzania procesného riadenia v podnikoch so zameraním na proces vytvárania pracovných miest v súvislosti s poskytovaním nových produktov a služieb a z toho vyplývajúcich zmien v organizačnej štruktúre. Práca je rozdelená do dvoch väčších celkov. Prvá časť obsahuje teoretické poznatky o tvorbe a analýze pracovných miest a o procesnom riadení. V druhej analytickej časti sú teoretické poznatky aplikované do konkrétneho podniku. Analytická časť zachytáva prechod podniku z funkčne riadeného na procesne riadený a s tým súvisiace zmeny v organizačnej štruktúre a názory zamestnancov.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2008
Datum podání práce: 28. 5. 2008
Datum obhajoby: 18.06.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce9564_xslak11.pdf [751,65 kB]
Oponentura6434_Virčíková.pdf [91,74 kB]
Hodnocení vedoucího9564_zdvorak.pdf [100,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/9564/podrobnosti