Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice
Autor práce:
Grishko, Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sobíšek, Lukáš
Osoba oponující práci:
Zouhar, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Pharmacoeconomics is an interdisciplinary scientific field that serves to guide optimal health care resource allocation. Pharmacoeconomics evaluates costs and effects of pharmaceutical products. Conclusions from pharmacoeconomical studies are used as a basis in the process of registering new medicines, pricing and reimbursement of new and already registered medicines. In addition, such studies are also important for health insurers, patient organizations and doctors. Besides evaluating financial costs, pharmacoeconomical studies evaluate non-financial outcomes, for example, effects on the patient's quality of life. The aim of this bachelor thesis is to applicate Continuous-Time Markov Model on clinical data of patients with multiple sclerosis in Czech Republic. In this thesis, disease progression models for two distinct groups of patients are compared. The disability progression in multiple sclerosis affects the costs of illness and increases the overall economic burden of disease. One of the goals of this study is to find out whether early treatment with disease modifying drugs is able to delay progression to functional disability. Furthermore, the research of papers and literature on multiple sclerosis and pharmacoeconomics was carried out.
Klíčová slova:
Markov models; disease progression models; pharmacoeconomics; multiple sclerosis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 11. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59599_gria00.pdf [1,18 MB]
Veřejná příloha:
15659_gria00.unknown [5,21 kB]
Oponentura:
53515_zouharj.pdf [296,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
59599_xsobl06.pdf [59,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59599/podrobnosti