Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice

Autor práce: Puková, Marta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci: Brabcová, Pavlína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první analyzuji data ČSÚ, v druhé části modeluji příjem některých druhů rodin.
Klíčová slova: rodinná politika; struktura příjmů rodin; dávky nemocenského pojištění; dávky státní sociální podpory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice
Překlad názvu: The welfare benefits and taxes benefits for families
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis is about change in revenue of the householdes without children and with children. The thesis is divided into several parts. I used avialable literature in the theoretical part and this part should explain what factors affect family income. These are the chapters that deal with family politicy, welfare benefits and taxes benefits for family. The second part is practical and it is divided in two chapters. In the first chapter I analysed the dats of Czech statistics and in the second I modelized income of some types of families income.
Klíčová slova: structure income families; Family policy; health insurance benefits; welfare benefits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55066_xpukm00.pdf [1,67 MB]
Oponentura53809_xbrap23.pdf [163,93 kB]
Hodnocení vedoucího55066_klazar.pdf [270,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55066/podrobnosti