Uberizace bankovnictví v ČR

Autor práce: Žitka, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Osoba oponující práci: Plíva, Rostislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uberizace bankovnictví v ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na nové trendy přicházející do světa financí a na jejich dopad na současné jediné velké hráče na trhu a těmi jsou banky. Pozornost je věnována několika nejdůležitějším trendům, jako jsou digitalizace, komoditizace, globalizace a uberizace. Dále je práce soustředěna na regulatorní předpisy, které vznikají a přímo souvisí s chodem bank. V další části je pozornost věnována rozboru finanční výkonnosti současných bank na území České republiky.
Klíčová slova: regulace; uberizace; globalizace; komoditizace; digitalizace; ziskovost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uberizace bankovnictví v ČR
Překlad názvu: The Uberization of banking in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis aim is to introduce, define and categorize new trends reaching a global finance World and assess and evaluate their impact on banking sector as a logical conglomerate of large market players. A key focus is paid on several recently appearing important trends such as digitalization, commoditization, globalization and uberization. Additionally; further objective targets emerging regulatory requirements directly related to overall banking industry. A final section analyses financial performance of banks registered in the Czech Republic.
Klíčová slova: regulation; uberization; globalization; commoditization; digitalization; profitability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56855_zitm02.pdf [1,23 MB]
Oponentura53182_xplir02.pdf [216,50 kB]
Hodnocení vedoucího56855_tepp00.pdf [71,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56855/podrobnosti