Analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s.
Autor práce:
Dulák, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of this Bachelor thesis is analysis of the impact of the financial crisis on the Valbek EU a.s. The first part is focused on causes and consequences of the economic crisis, the situation of companies in the Czech Republic during the crisis and the situation in the construction sector. The thesis also mentions anti-cyclical fiscal policy and steps, which the Czech Republic goverment made during this period. The last part of the theoretical part focuses on the risks in the construction sector, more specifically on economic and financial risks. The practical part is focused on the analysis of economic and financial risks by ratio indicators. The aim of my work is to analyze the possible risks (as a manager of the company) during the financial crisis and to compare the impact on companies from the Valbek EU a.s. holding in the Czech Republic and Slovakia Republic.
Klíčová slova:
risk management; anticyclical fiscal policy; construction industry; Valbek EU a.s.; economic crisis; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 11. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2017
Datum obhajoby:
19.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55058_xdulm01.pdf [2,11 MB]
Oponentura:
53752_xsimo09.pdf [534,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
55058_bruna.pdf [77,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55058/podrobnosti