Termíny

4. 11. 2017 - 4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ohodnocení akcie Tesla Inc.

Autor
Autor VŠKP: Nápověda Adášek, Jan
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra bankovnictví a pojišťovnictví [cs]
Department of Banking and Insurance [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Ohodnocení akcie Tesla Inc. [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Valuation of Tesla share [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
elektromobily; Tesla; fundamentální analýza; akcie; vnitřní hodnota [cs]
electric vehicles; Tesla; fundamental analysis; stock; intrinsic value [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění tohoto cíle a formulaci investičního doporučení, jsem provedl analýzu na třech úrovních. Globální analýza se zabývá vlivem makroekonomických ukazatelů na akciový titul na trhu Spojených států. Odvětvová analýza mapuje prostředí trhu s elektromobily a jeho směřování do budoucna. Závěrem je provedena firemní analýza, ve které je pro ocenění použit Free-Cash-Flow-to-Firm model. V neposlední řadě jsou použity i historické modely ocenění pro potvrzení dosažených závěrů. [cs]
In my bachelor thesis, I worked on an analysis of Tesla Inc. (TSLA). The output was to decide whether the stock is undervalued, overvalued or at the level of its intrinsic value. In order to fulfill this objective and provide an investment recommendation I performed analysis from three perspectives. Global macro analysis was focused on the influence of macroeconomic variable on the stock and US capital market. Sector analysis was run deeply into market structure of electric vehicles to evaluate its potential in the future. Finally, fundamental analysis on the corporate level was done using Free-Cash-Flow-to-Firm method. Last, but not least I performed valuation using historical models in order to confirm my conclusion. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Veselá, Jitka
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Diviš, Martin
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:15.02.2017
Datum poslední editace záznamu:24.06.2017 11:32:31
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 23.06.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce61443_adaj01.pdf [ 1,61 MB ]
Veřejná příloha15696_adaj01.xlsm [ 414,20 kB ]
Veřejná příloha15697_adaj01.pdf [ 1,56 MB ]
Veřejná příloha15698_adaj01.pdf [ 1,66 MB ]
Veřejná příloha15699_adaj01.pdf [ 1,43 MB ]
Veřejná příloha15700_adaj01.pdf [ 1,26 MB ]
Veřejná příloha15701_adaj01.pdf [ 1,20 MB ]
Veřejná příloha15702_adaj01.pdf [ 956,30 kB ]
Veřejná příloha15703_adaj01.pdf [ 1,15 MB ]
Veřejná příloha15704_adaj01.pdf [ 910,27 kB ]
Oponentura53484_divm04.pdf [ 404,63 kB ]
Hodnocení vedoucího61443_veselaj.pdf [ 179,34 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/61443/podrobnosti