Možnosti a metody řízení kurzového rizika

Autor práce: Cheuzova, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Marková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti a metody řízení kurzového rizika
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce Možností a metody řízení kurzového rizika je porozumění, jak kurzové riziko vzniká a jak je možné ho řídit, analýza metod a možnosti řízení kurzového rizika a stanovení kurzového rizika mezinárodní akciové společností Orco Property Group S. A., která eliminuje nepříznivé dopady vývoje jednotlivých kurzů funkčních měn dceřiných společnosti na konsolidovanou rozvahu. První část je zaměřená na pochopení procesu řízení kurzového rizika z teoretického hlediska. V druhé části jsou představní společnosti Orco, finanční analýza, analýza devizové expozice a řízení měnového rizika.
Klíčová slova: zajištění; měnový forward; měnový swap; měnová opce; měnový futures; Value at Risk; devizová expozice; devizová pozice; kurzové riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti a metody řízení kurzového rizika
Překlad názvu: Possibilities and Methods of Exchange Rate Risk Management
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this bachelor thesis Possibilities and Methods of Exchange Rate Risk Management is to understand how the exchange rate risk arises and how it can be managed, analysis of methods and options of exchange rate risk management and determination of exchange rate risk by the international stock company Orco Property Group S.A. which eliminates the unfavorable impacts of the development of individual of the functional currencies of the subsidiaries on the consolidated balance sheet. The first part focuses on the understanding of the course risk management process from a theoretical point of view. The second part introduces Orco, its financial analysis, analysis of its foreign exchange exposure and currency risk management.
Klíčová slova: hedging; foreign exchange exposure; currency forward; currency option; Value at Risk; exchange rate; currency futures; currency swap

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 9. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 21.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58891_qcheo03.pdf [1,59 MB]
Oponentura53867_markovaj.pdf [140,95 kB]
Hodnocení vedoucího58891_bruna.pdf [81,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58891/podrobnosti