Vývoj fenoménu obnovitelných zdrojů energie a jejich podpora v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj fenoménu obnovitelných zdrojů energie a jejich podpora v ČR
Autor práce:
Hamzová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kaczor, Pavel
Osoba oponující práci:
Noskievič, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The introductory part of the thesis deals primarily with the use of energy in the history of human society. The paper presents not only different types of renewable resources but also explains some important facts about these resources.The main objective of this paper is to quantify the level of financial support for renewable energy sources in the Czech Republic by 2016, with a forecast for 2020, and to analyse the impact on the price of electricity for the end customer. The paper shows a clear picture of individual payments of consumers for electricity consumption in Prague using the three most common tariffs of PRE, jsc. A partial objective is to map the historical, legislative and political developments in the field of renewable energy sources in the EU and the Czech Republic. The paper describes different support possibilities for renewable energy sources including related subsidy for the energy sector. The final part of the paper focuses on overall evaluation of the current situation of renewable resources and gives proposals for change.
Klíčová slova:
Renewable Energy; EU; Energy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2016
Datum podání práce:
30. 6. 2017
Datum obhajoby:
14.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58295_xhamk00.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
54194_Noskievič.pdf [430,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
58295_kaczorp.pdf [581,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58295/podrobnosti