Communication Strategy of a Selected Company in A-Class Event Market

Autor práce: Sikorenko, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci: Štěrbová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Communication Strategy of a Selected Company in A-Class Event Market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This Master Thesis focuses on the communication strategy of a selected company that operating in A-class Event Market in Europe. The thesis brings theoretical and practical analysis and recommends the set of improvements how to make communication strategy more effective. At the beginning of the text theoretical aspects of communication strategy are presented. The following chapters describe its application in practice on the example of the Company A s.r.o.. The evaluation of all aspects of communication plan such as communication goals and objectives, target audience, communication mix, major communication channels, implementation budget and timeline is elaborated. The last part brings practical suggestions to be implemented by the company.
Klíčová slova: Communication Strategy; Event Industry ; Branding ; Europe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 15.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57869_sike00.pdf [3,72 MB]
Oponentura51215_sterbovl.pdf [63,38 kB]
Hodnocení vedoucího57869_halik.pdf [62,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57869/podrobnosti