Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Autor práce: Jiránek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Osoba oponující práci: Kvítková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem diplomové práce jsou sociální média a jejich využití v marketingu cestovního ruchu. Cílem práce je určit, jaká sociální média jsou nejvhodnější pro marketing cestovního ruchu a identifikovat efektivní způsoby marketingového využití sociálních médií v cestovním ruchu. Úvodní kapitola se zabývá vývojem a současným postavením internetu, digitálního marketingu a jednotlivých druhů sociálních médií. Druhá kapitola zkoumá vliv sociálních médií na účastníky cestovního ruchu a trendy v marketingu na sociálních médiích. V následující kapitole jsou analyzovány a vyhodnoceny výsledky průzkumu mezi uživateli sociálních sítí. Poslední kapitola je věnována analýze a komparaci aktivit konkurenčních cestovních kanceláří na sociálních médiích. Hlavní poznatky práce jsou shrnuty v jejím závěru.
Klíčová slova: internet; digitální marketing; sociální sítě; marketing cestovního ruchu; sociální média

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Překlad názvu: Social Media Marketing with a focus on Tourism
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this Master's thesis is social media and its utilization in tourism marketing. The aim of the thesis is to determine which social media are most useful for tourism marketing and identify effective ways of social media marketing in tourism. The opening chapter deals with the development and current state of the Internet, digital marketing and individual types of social media. The second chapter examines the influence of social media on travelers and trends in social media marketing. The next chapter contains analysis and evaluation a survey among users of social networking sites. The last chapter is dedicated to analysis and comparison of marketing activities of two competitive tour operators on social media. The main findings of the thesis are summarized in its conclusion.
Klíčová slova: internet; social media; digital marketing; social networking sites; tourism marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 07.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58335_xjirp43.pdf [4,29 MB]
Oponentura54288_lechnyro.pdf [61,18 kB]
Hodnocení vedoucího58335_vasko.pdf [61,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58335/podrobnosti