Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?

Autor práce:
Vavříková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá definičním vymezením operací OSN na udržení míru. Dále zpracovává teorii konfliktu, křivku konfliktu a mírové nástroje řešení konfliktu. Další části práce se soustředí na vymezení charakteristik norského modelu a všeobecné povahy konfliktů v Africe. Poslední kapitola práce analyzuje tři konflikty (Somálsko, Sierra Leone a Súdán) v Africe, ve kterých se angažovala OSN operacemi na udržení míru. Následně jsou na tyto konflikty a operace aplikovány předpoklady norského modelu.
Klíčová slova:
UNMIS; UNAMSIL; UNOMSIL; UNOSOM; norský model; Somálsko; peacekeeping; Sierra Leone; Súdán; operace OSN na udržení míru

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?
Překlad názvu:
Norwegian model of UN Peacekeeping operations - model applicable in Africa?
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the theoretical part defines the diploma thesis UN Peacekeeping operactions, conflict theory, conflict curve and peace methods of conflict management. Other part of the thesis concentrates on definition of the Norwegian model and general characteristics of the African conflicts. Last chapter of the thesis analysis three conflicts (Somalia, Sierra Leone and Sudan) in which UN participated via UN Peacekeeping operation. Afterwards the Norwegian model is applied to this conflicts and operations.
Klíčová slova:
UNMIS; UNAMSIL; noridc model; peacekeping; Sudan; Sierra Leone; UNOMSIL; Somalia; UN Peacekeeping operations; UNOSOM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2016

Datum podání práce:
30. 6. 2017

Datum obhajoby:
06.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58471_xvavj26.pdf [1,26 MB]

Oponentura:
54133_dubskyz.pdf [62,25 kB]

Hodnocení vedoucího:
58471_lehmann.pdf [61,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58471/podrobnosti