Communication strategy for miTeam platform with focus on the Czech sport market

Autor práce: Vogl, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Hájková, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Communication strategy for miTeam platform with focus on the Czech sport market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis aims to provide the communication strategy for online platform miTeam on the Czech market. The platform enables sport teams to customize and personalize adidas team wear for their teams. The theoretical part of the thesis introduces various ways to perform a situational analysis, which helps to map external and internal environments and which has not been conducted for the platform before. Afterwards, the theoretical part reveals key concepts of the marketing mix, provides tools of the communication mix and introduces all the necessary steps to create a complex communication strategy. The practical part contains a situational analysis, which is based on theoretical findings, an output of two surveys and a secondary research of available data. The analysis is the base for the overall communication strategy of miTeam, which the thesis elaborates on in the second half of the practical part.
Klíčová slova: adidas; situational analysis; communication strategy; miTeam

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2016
Datum podání práce: 1. 1. 2017
Datum obhajoby: 07.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58932_xvogm00.pdf [2,08 MB]
Oponentura54430_Hájková.pdf [303,38 kB]
Hodnocení vedoucího58932_kralp.pdf [57,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58932/podrobnosti